Jens Wilhelm Meyer

Jens študoval Business Administration na Sárskej univerzite v meste Saarbrucken. Po skončení štúdia pracoval ako výskumný pracovník vo výskumnom inštitúte v St. Galeene vo Švajčiarsku a v predsedníctve priemyselného manažmentu na Sárskej univerzite, kde zároveň získal titul PhD. Jeho práca niesla názov “Úspešná inovácia produktu a stanovenie výslednej ceny”. V skupine Bosch začal pracovať v roku 1999 a počas svojej kariéry pracoval na manažérskych postoch na celom svete. Od roku 2014 do júla 2019 pracoval na pozícii CFO závode s 5000 zamestnancami Bosch Diesel s.r.o. v meste Jihlava v Českej republike. Od augusta 2019 pracuje ako riaditeľ spoločnosti VHIT S.P.A., ktorá má sídlo v meste Offanengo blízko Milána v Taliansku. Ide o závod zaoberajúci sa vývojom, výrobou a predajom hydraulických púmp. Od januára 2019 zároveň vedie tzv. Brexit Task Force pre sektor mobility v rámci firmy Bosch. Už dvakrát bol pripravený na odchod Británie bez dohody.

Jens studied Business Administration at the University of the Saarland, Saarbrücken. After his graduation he worked as an Assistant Professor at the Institute of Operations Research in St. Gallen, Switzerland and at the Chair of Industrial Management at the University of the Saarland where he received a PhD degree with the thesis “Product Innovation Success and Target Costing”. He entered the Bosch Group in 1999, where he has worked in different management positions around the world. From 2014 till last July 2019 he worked as a CFO of Bosch Diesel s.r.o. in Jihlava, Czech Republic, one of the largest European Bosch locations with approx. 5000 employees. Since August 2019 he works as managing director of VHIT S.P.A., a global enterprise developing, producing and selling Vacuum and hydraulic Pumps with headuarters located in Offanengo, Italy close to Milan. Parallel, since January 2019, he leads the Brexit Task Force for the mobility sector of Bosch and has prepared twice for a No Deal BREXIT.